Pesten

Pesten betekent het systematisch misbruiken van je persoonlijke macht en of kracht om anderen die zich niet of moeilijk kunnen verweren pijn te doen, te intimideren of bang te maken met de bedoeling er zelf beter van te worden. Pesten kan op verschillende manier; uitschelden, knijpen, gebaren of niet mee mogen doen. Het ergste is wanneer een aantal kinderen besluiten om een kind te intimideren.

Tips

1 Grijp meteen in wanneer er gepest wordt, luister rustig naar het kind en stel vast wat er precies is gebeurd. Praat met de personen die verantwoordelijk zijn voor de plek waar het pesten zich voordoet.
2 Vertel je kind een paar mogelijke redenen voor het pesten en stimuleer je kind om een aanpak te bedenken.
3 Maak een lijst met oplossingen en kies er een of meer die een redelijke kans van slagen hebben. Speel een gekozen oplossing samen met je kind na voordat hij die gaat uitproberen en controleer of de gekozen oplossing werkt.
4 Als pesten zich op school voordoet zorg er dan voor dat de schoolleiding van het probleem weet en bepleit dat pesten wordt aangepakt.

Leestips