Nieuws

Coronavirus

De Opgroeiwinkel volgt de adviezen en de richtlijn van het RIVM. Er is sprake van een vitaal beroep. We werken thuis als dat kan en face to face als dat beter is, met de regels van het RIVM in acht genomen. Nieuwe aanmeldingen krijgen een telefonische kennismaking en intake. Er is sprake van maatwerk. In overleg met de gezinnen wordt gekeken hoe de afspraken het beste door kunnen gaan: middels telefonisch contact, beeldbellen of face to face afspraken. De groepsbehandelingen en trainingen worden weer opgestart. Voor actuele informatie over het coronavirus, zie de website van het RIVM (www.rivm.nl).

Zelfhulp Positief Opvoeden

De Opgroeiwinkel werkt al jaren met Positief Opvoeden vanuit Triple P. De Zelfhulp methodiek is hier onderdeel van. Ouders krijgen vragenlijsten, een werkboek en telefonische consulten ter ondersteuning. Over het algemeen wordt dit afgenomen door ouders die weinig tijd hebben voor afspraken op de praktijk i.v.m. de werksituatie. In Australië wordt dit bijv. al jaren ingezet i.v.m. reisafstanden. In de tijd van de coronacrisis is dit een passende hulpvorm die zich richt op het voorkomen en verminderen van emotionele en gedragsproblemen bij kinderen van 0 – 12 jaar. Stuur een berichtje voor meer informatie.

Workshop Jong, Vrouw en Kanker

Ism het Toon Hermans Huis organiseren we dit jaar verschillende workshops voor jonge vrouwen die te maken hebben (gehad) met kanker. Er staan er 6 mooie workshops in de agenda voor 2020 Thema’s zijn: • Hoe zorg ik goed voor mezelf? (13 januari) • Communicatie (10 februari) • Compassie (9 maart) De overige workshop worden ivm maatregelen rondom het coronavirus uitgesteld. Tot die tijd hebben we iedere maandagochtend om 10 uur een online koffie momentje. Zin om mee te doen? Stuur een mailtje naar het Toon Hermans huis. • Kinderen en Opvoeding • Relatie en intimiteit • Werk Aan deze workshops werken verschillende inspirerende trainers/coaches mee. Wanneer? Maandag 10.00 – 12.30 uur. Zie voor data hieronder. Aanmelden via Toon Hermans Huis Arnhem Er is plek voor 12 deelnemers per workshop. Je kunt je voor 1 of meerdere, of alle workshops inschrijven. De workshops zijn gratis toegankelijk. Er kan een bijdrage aan het THH geschonken worden. http://thharnhem.nl/agenda/jong-vrouw-kanker/