Nieuws

Coronavirus

De Opgroeiwinkel volgt de adviezen en de richtlijn van het RIVM. Er is sprake van een vitaal beroep. We werken thuis waar kan en face to face als dat beter is, met de regels van het RIVM in acht genomen. Nieuwe aanmeldingen krijgen een telefonische kennismaking en intake. Er is sprake van maatwerk. In overleg met de gezinnen wordt gekeken hoe de afspraken het beste door kunnen gaan: face to face, middels telefonisch contact of via beeldbellen. De groepsbehandelingen en trainingen worden nu niet opgestart. Voor actuele informatie over het coronavirus, zie de website van het RIVM (www.rivm.nl).

Zelfhulp Positief Opvoeden

De Opgroeiwinkel werkt al jaren met Positief Opvoeden vanuit Triple P. De Zelfhulp methodiek is hier onderdeel van. Ouders krijgen vragenlijsten, een werkboek en telefonische consulten ter ondersteuning. Over het algemeen wordt dit afgenomen door ouders die weinig tijd hebben voor afspraken op de praktijk i.v.m. de werksituatie. In Australië wordt dit bijv. al jaren ingezet i.v.m. reisafstanden. In de tijd van de coronacrisis is dit een passende hulpvorm die zich richt op het voorkomen en verminderen van emotionele en gedragsproblemen bij kinderen van 0 – 12 jaar. Stuur een berichtje voor meer informatie.