Media opvoeding

Kinderen groeien op met beeldschermen. Thuis, op school, in de trein, of gewoon op straat gebruiken ze allerlei media. Moderne media zijn bovendien gemakkelijk te bedienen, waardoor ook kleine kinderen de tablet of smartphone moeiteloos gebruiken. Veel ouders hebben daar vragen over.

 

Tips

1 Hoelang mag je kind per dag met een beeldscherm actief zijn? Bespreek dit met je kind en maak duidelijke regels.
2 Hoe kan je kind veilig online zijn, wat zijn geschikte en ongeschikte websites, games en filmpjes? Het is belangrijk dat je je kind actief begeleidt bij mediagebruik, zodat de positieve effecten van media worden vergroot en mogelijke risico's afnemen.
3 Net als in de ‘echte wereld’ gelden er ook regels en afspraken in de virtuele wereld. Praat met je kind over zijn of haar media-ervaringen. Ook als je regels en grenzen geeft, is het belangrijk om te blijven praten over deze ervaringen naarmate je kind ouder wordt.