Hoogbegaafdheid

Wanneer je een hoogbegaafd kind hebt, kan dit een extra uitdaging zijn voor jou als ouder. Voor ouders is het namelijk niet altijd duidelijk hoe ze een hoogbegaafd kind moeten opvoeden. Er zijn wel verschillende tips om de opvoeding gemakkelijker te maken.

Tips

1 Een hoogbegaafd kind wordt zo beschouwd op grond van zijn kennis. Je kunt het zien als een kind dat voorloopt op het cognitieve gebied. Meer ‘weetjes-kennis’ en complexer taalgebruik kenmerkt bijvoorbeeld veel van deze kinderen. Daarmee lopen ze dus voor. In vergelijking tot andere kinderen kunnen kinderen die beter presteren juist ook achter zijn op het sociale en emotionele gebied, en in de lichamelijke ontwikkeling. Ze kunnen ook enkele jaren later weer ingehaald worden door hun leeftijdsgenootjes.
2 Beschouw je hoogpresterende kind als ‘werk in uitvoering’. Het ís geen hoogbegaafd kind, het prestéért op dit moment beter op het cognitieve domein. De omgeving van een kind (vooral ouder en de leraar) bepaalt daarbij in welke richting het kind zich ontwikkelt en wat het leerrendement is. Erfelijkheid bepaalt de potentiële eindgrenzen, en de omgeving bepaalt hoe het kind zich binnen deze grenzen ontplooit.
3 Het is belangrijk dat kinderen en tieners voldoende steun krijgen om zich sociaal-emotioneel goed te ontwikkelen. De hersenontwikkeling van kinderen en tieners gaat door tot hun vijfentwintigste. In die periode moeten ze kennis van de wereld krijgen. En realiseer je als ouder dat het om een lange periode gaat; je hebt de tijd.
4 Het is van groot belang dat hoger presterende kinderen breder gestimuleerd worden. Dus juist op het gebied van vaardigheden die ze nog niet hebben. Denk aan ruimtelijk spel, sport, muziek, buiten spelen en sociale activiteiten. Dat stimuleert de lichamelijke, sociaal emotionele ontwikkeling en geeft ze daardoor vaardigheden die later belangrijk zijn om zich in de samenleving te kunnen bewegen.
5 Het is helemaal niet makkelijk om een kind met een hoog IQ te hebben. Het allerbelangrijkste voor ouders is dat ze eraan kunnen bijdragen dat deze kinderen zich niet te smal ontwikkelen. Dat wil zeggen dat ze tijd en moeite nemen om hen op andere gebieden ook te stimuleren: lichamelijk en sociaal-emotioneel.
6 Daarbij: begrijp je kind en de factoren die bepalen hoe hij functioneert. Begrijp dat zich nog vaardigheden ontwikkelen en dat daarvoor vele jaren nodig zijn. Als ouder kun je vele rollen spelen. Feedback geven is er een, en ook het functioneren als coach, mentor of adviseur. Werk met je kind aan diens zelfinzicht. Dat geeft hem een betere mogelijkheid om om te gaan met de complexe uitdagingen waar je kind zich voor gesteld ziet.

Leestips