ADHD

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het is een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Bij ADHD is er sprake van: Aandachts- en concentratieproblemen; kinderen hebben moeite om hun aandacht blijvend op een taak te richten; Impulsiviteit; dingen doen zonder erbij na te denken of moeilijk kunnen omgaan met prikkels; Hyperactiviteit; snel opgewonden en gefrustreerd. Voortdurend in beweging zijn. Een gezin met een kind met ADHD kan een extra uitdaging vormen voor alle gezinsleden.

Tips

1 De ideale begeleiding van kinderen met ADHD bestaat uit een (tijdelijke) combinatie van: informatie en inzicht geven over het gedrag, begeleiding aan de opvoeders, begeleiding op school en indien nodig medicatie.
2 Kinderen met ADHD leren het meeste van een veilige en stimulerende omgeving die vooral consequent en positief reageert op goed gedrag.
3 Ouders hebben baat bij begeleiding bij de opvoeding, waarin ze kunnen leren welke opvoeding het beste werkt bij hun kind.
4 Het kind kan worden geholpen door behandeling en training om concentratie en sociale vaardigheden te verbeteren.
5 Zorg goed voor jezelf, neem voldoende tijd voor ontspanning. Hierdoor is het makkelijker om geduldig en consequent te zijn.

Leestips